Par centru

RC “Rāzna” misija

Nodrošināt kvalitatīvu, ilgtspējīgu un uz cilvēka vajadzībām orientētu veselības pakalpojumu pieejamību Rēzeknes pilsētas un Latgales reģiona iedzīvotājiem, uzlabojot iedzīvotāju veselību un labklājību, mazinot nevienlīdzību veselības un sociālajā jomā.

RC “Rāzna” vīzija

Uzlabot un papildināt medicīnas rehabilitācijas pakalpojumus Rēzeknes pilsētas un Latgales reģiona iedzīvotājiem, nodrošinot konkurētspējīgu, valsts un Eiropas līmeņa atbilstošu, kvalitāti.

Darbības virzieni

RC „Rāzna” sniedz valsts apmaksātos un maksas ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī rehabilitācijas pakalpojumus dienas stacionārā Sauču kalna ielā 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov.

Galvenie darbības virzieni – veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana – fizioterapija, ergoterapija (pilnīgi aprīkots, standartiem atbilstošs ergoterapeita kabinets),  ūdens terapija, klasiskā un limfodrenējošā masāža un fizikālā terapija,  multiprofesionālās komandas pakalpojumu sniegšana – audiologopēds, ergoterapeits, fizioterapeits.

Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta līgumu „Par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu”.