Par centru

RC “Rāzna” misija

Nodrošināt kvalitatīvu, ilgtspējīgu un uz cilvēka vajadzībām orientētu veselības pakalpojumu pieejamību Rēzeknes pilsētas un Latgales reģiona iedzīvotājiem, uzlabojot iedzīvotāju veselību un labklājību, mazinot nevienlīdzību veselības un sociālajā jomā.

RC “Rāzna” vīzija

Uzlabot un papildināt medicīnas rehabilitācijas pakalpojumus Rēzeknes pilsētas un Latgales reģiona iedzīvotājiem, nodrošinot konkurētspējīgu, valsts un Eiropas līmeņa atbilstošu, kvalitāti.

Darbības virzieni

RC „Rāzna” sniedz valsts apmaksātos un maksas ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī rehabilitācijas pakalpojumus dienas stacionārā Sauču kalna ielā 3, Veczosna, Lūznavas pag., Rēzeknes nov., kā arī, lai nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem, sniedz ambulatoros pakalpojumus Rīgas ielā 16, Rēzeknē.

Galvenie darbības virzieni – veselības aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana – fizioterapija, ergoterapija (pilnīgi aprīkots, standartiem atbilstošs ergoterapeita kabinets),  ūdens terapija, klasiskā un limfodrenējošā masāža un fizikālā terapija,  multiprofesionālās komandas pakalpojumu sniegšana – audiologopēds, ergoterapeits, fizioterapeits un uztura speciālists.

Sekundārās ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšana, pamatojoties uz Nacionālā veselības dienesta līgumu „Par sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu”, kā arī medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana ar izmitināšanu un uzturēšanas pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” klientiem un uzturēšanās pakalpojumu sniegšana pavadošām personām bērniem ar īpašām vajadzībām.

Komanda

Vidējais darbinieku darba ilgums ir 11 gadi, lielākais darba stāžs ir darbiniekam, kas uzņēmumā nostrādāja 43 gadus. 51% (30 darbinieki) no visiem darbiniekiem Sabiedrībā strādā no 0-5 gadiem, 8 % (5 darbinieki) – no 6-10 gadiem, 7% (4 darbinieki) – no 11-15 gadiem, 13% (8 darbinieki) – no 16-20 gadiem, 7% (4 darbinieki) – no 21-25 gadiem, 7% (4 darbinieki) – no 26-30 gadiem, 7% (4 darbinieki) – no 31 un vairām gadiem.

Vakances

Rehabilitācijas centrs “Rāzna” aicina darbā: 

  • Audiologopēdu
  • Ergoterapeitu
  • Masieri
  • Fizikālās terapijas medicīnas māsu

Interesentus lūdzam zvanīt 29422323